SẢN PHẨM KHUYẾN MÃI

 • MÁY TẬP XÔ ĐA NĂNG AV12

  24,800,000 22,320,000

  MÁY TẬP XÔ ĐA NĂNG AV12 HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO SẢN PHẨM CỦA AVIG LIÊN HỆ: Mobile: 0167 429 8198 Email: maytapgym.vn@gmail.com Skype:trinhthehung1987

 • MÁY TẬP ĐẨY NGƯC NGỒI AV11

  18,600,000 16,740,000

  MÁY TẬP ĐẨY NGƯC NGỒI AV11 HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO SẢN PHẨM CỦA AVIG LIÊN HỆ: Mobile: 0167 429 8198 Email: maytapgym.vn@gmail.com Skype:trinhthehung1987

 • MÁY TẬP KÉO XÔ DÀI AV16

  18,900,000 17,010,000

  MÁY TẬP KÉO XÔ DÀI AV16 HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO SẢN PHẨM CỦA AVIG LIÊN HỆ: Mobile: 0167 429 8198 Email: maytapgym.vn@gmail.com Skype:trinhthehung1987

 • GHẾ ĐẨY NGỰC BẰNG AV03

  7,200,000 6,480,000

  GHẾ ĐẨY NGỰC BẰNG AV03 HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO SẢN PHẨM CỦA AVIG LIÊN HỆ: Mobile: 0167 429 8198 Email: maytapgym.vn@gmail.com Skype:trinhthehung1987

 • GHẾ ĐẨY NGỰC TRÊN AV01

  6,900,000 6,210,000

  GHẾ ĐẨY NGỰC TRÊN AV01 HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO SẢN PHẨM CỦA AVIG LIÊN HỆ: Mobile: 0167 429 8198 Email: maytapgym.vn@gmail.com Skype:trinhthehung1987

 • GHẾ TẬP ĐẨY VAI NGỒI AV15

  980,000 882,000

  GHẾ TẬP ĐẨY VAI NGỒI AV15 HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO SẢN PHẨM CỦA AVIG LIÊN HỆ: Mobile: 0167 429 8198 Email: maytapgym.vn@gmail.com Skype:trinhthehung1987

 • MÁY TẬP ÉP ĐÙI TRONG, NGOÀI AV08

  18,600,000 16,740,000

  MÁY TẬP ÉP ĐÙI TRONG, NGOÀI AV08 HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO SẢN PHẨM CỦA VIG LIÊN HỆ: Mobile: 0167 429 8198 Email: maytapgym.vn@gmail.com Skype:trinhthehung1987

 • Máy Chạy Bộ Điện MOFIT MHT-32

  15,790,000 14,211,000

  Máy Chạy Bộ Điện MOFIT MHT-32 sản phẩm uy tín nhất trên thị trường được phân phối bởi AVIG.

 • MÁY TẬP ĐÁ ĐÙI TRƯỚC AV09

  18,900,000 17,010,000

  MÁY TẬP ĐÁ ĐÙI TRƯỚC AV09 HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO SẢN PHẨM CỦA AVIG LIÊN HỆ: Mobile: 0167 429 8198 Email: maytapgym.vn@gmail.com Skype:trinhthehung1987

 • MÁY TẬP ĐẠP ĐÙI NGHIÊNG AV06

  19,800,000 17,820,000

  MÁY TẬP ĐẠP ĐÙI NGHIÊNG AV06 HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO SẢN PHẨM CỦA AVIG LIÊN HỆ: Mobile: 0167 429 8198 Email: maytapgym.vn@gmail.com Skype:trinhthehung1987

 • KHUNG GÁNH TẠ ĐỐI TRỌNG AV13

  22,600,000 20,340,000

  KHUNG GÁNH TẠ ĐỐI TRỌNG AV13 HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO SẢN PHẨM CỦA AVIG LIÊN HỆ: Mobile: 0167 429 8198 Email: maytapgym.vn@gmail.com Skype:trinhthehung1987

 • MÁY TẬP MÓC ĐÙI SAU AV07

  18,900,000 17,010,000

  MÁY TẬP MÓC ĐÙI SAU AV07 HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO SẢN PHẨM CỦA AVIG LIÊN HỆ: Mobile: 0167 429 8198 Email: maytapgym.vn@gmail.com Skype:trinhthehung1987

DANH MỤC SẢN PHẨM

MÁY TẬP GYM
 • MÁY TẬP XOAY TAY AV29 HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO SẢN PHẨM CỦA AVIG LIÊN HỆ: Mobile: 0167 429 8198 Email: maytapgym.vn@gmail.com Skype:trinhthehung1987

 • MÁY TẬP XÔ ĐA NĂNG AV12

  24,800,000 22,320,000

  MÁY TẬP XÔ ĐA NĂNG AV12 HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO SẢN PHẨM CỦA AVIG LIÊN HỆ: Mobile: 0167 429 8198 Email: maytapgym.vn@gmail.com Skype:trinhthehung1987

 • MÁY TẬP VAI NGỰC AV24 HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO SẢN PHẨM CỦA AVIG LIÊN HỆ: Mobile: 0167 429 8198 Email: maytapgym.vn@gmail.com Skype:trinhthehung1987

 • MÁY TẬP VAI DẠNG KÉO AV19 HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO SẢN PHẨM CỦA AVIG LIÊN HỆ: Mobile: 0167 429 8198 Email: maytapgym.vn@gmail.com Skype:trinhthehung1987

 • MÁY TẬP TAY TRƯỚC AV20 HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO SẢN PHẨM CỦA AVIG LIÊN HỆ: Mobile: 0167 429 8198 Email: maytapgym.vn@gmail.com Skype:trinhthehung1987

 • MÁY TẬP TAY TRƯỚC AV10

  18,500,000 16,650,000

  MÁY TẬP TAY TRƯỚC AV10 HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO SẢN PHẨM CỦA AVIG LIÊN HỆ: Mobile: 0167 429 8198 Email: maytapgym.vn@gmail.com Skype:trinhthehung1987

 • MÁY TẬP MÓC ĐÙI SAU AV07

  18,900,000 17,010,000

  MÁY TẬP MÓC ĐÙI SAU AV07 HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO SẢN PHẨM CỦA AVIG LIÊN HỆ: Mobile: 0167 429 8198 Email: maytapgym.vn@gmail.com Skype:trinhthehung1987

 • MÁY TẬP KÉO XÔ NGỒI AV26 HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO SẢN PHẨM CỦA AVIG LIÊN HỆ: Mobile: 0167 429 8198 Email: maytapgym.vn@gmail.com Skype:trinhthehung1987

DỤNG CỤ TẬP GYM
 • BÁNH TẠ GANG 3 CHẤU HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO SẢN PHẨM CỦA AVIG LIÊN HỆ: Mobile: 0167 429 8198 Email: maytapgym.vn@gmail.com Skype:trinhthehung1987

 • BÁNH TẠ GANG 3 CHẤU HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO SẢN PHẨM CỦA AVIG LIÊN HỆ: Mobile: 0167 429 8198 Email: maytapgym.vn@gmail.com Skype:trinhthehung1987

 • TẠ GANG AVIG HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO SẢN PHẨM CỦA AVIG LIÊN HỆ: Mobile: 0167 429 8198 Email: maytapgym.vn@gmail.com Skype:trinhthehung1987

 • TẠ BÌNH VÔI KB1 HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO SẢN PHẨM CỦA AVIG LIÊN HỆ: Mobile: 0167 429 8198 Email: maytapgym.vn@gmail.com Skype:trinhthehung1987

 • KHUNG TẬP GÁNH TẠ AV36 HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO SẢN PHẨM CỦA AVIG LIÊN HỆ: Mobile: 0167 429 8198 Email: maytapgym.vn@gmail.com Skype:trinhthehung1987

 • KHUNG GÁNH TẠ ĐỐI TRỌNG AV13

  22,600,000 20,340,000

  KHUNG GÁNH TẠ ĐỐI TRỌNG AV13 HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO SẢN PHẨM CỦA AVIG LIÊN HỆ: Mobile: 0167 429 8198 Email: maytapgym.vn@gmail.com Skype:trinhthehung1987

 • GIÁ ĐỂ TẠ 3 TẦNG AV37 HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO SẢN PHẨM CỦA AVIG LIÊN HỆ: Mobile: 0167 429 8198 Email: maytapgym.vn@gmail.com Skype:trinhthehung1987

 • GHẾ TẬP TAY TRƯỚC AV02

  4,600,000 4,140,000

  GHẾ TẬP TAY TRƯỚC AV02 HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO SẢN PHẨM CỦA AVIG LIÊN HỆ: Mobile: 0167 429 8198 Email: maytapgym.vn@gmail.com Skype:trinhthehung1987

XE ĐẠP TẬP THỂ DỤC

MÁY RUNG TOÀN THÂN
 • MÁY RUNG TOÀN THÂN AVIG-8682TFT HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO SẢN PHẨM CỦA AVIG LIÊN HỆ: Mobile: 0167 429 8198 Email: maytapgym.vn@gmail.com Skype:trinhthehung1987

 • MÁY RUNG TOÀN THÂN AVIG-8680LWR HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO SẢN PHẨM CỦA AVIG LIÊN HỆ: Mobile: 0167 429 8198 Email: maytapgym.vn@gmail.com Skype:trinhthehung1987

 • MÁY RUNG TOÀN THÂN AVIG-006D HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO SẢN PHẨM CỦA AVIG LIÊN HỆ: Mobile: 0167 429 8198 Email: maytapgym.vn@gmail.com Skype:trinhthehung1987

MÁY CHẠY BỘ