Định hướng phát triển

Xây dựng và phát triển AVIG thành thương hiệu uy tín và chất lượng trên toàn cầu; một địa chỉ tin cậy, hấp dẫn đối với các nhà đầu tư phát triển công nghệ thể thao thẩm mỹ, gym, giới doanh nghiệp trong và ngoài nước.