Xe đạp tập trên không AVIG -6100G

Xe đạp tập trên không AVIG -6100G

XE ĐẠP TẬP TRÊN KHÔNG AVIG -6100G
HÀNG NHẬP KHẨU NGUYÊN CHIẾC, PHÂN PHỐI BỞI AVIG

Product Description

Xe đạp tập trên không AVIG -6100G

– Trọng lượng bánh đà: 10kg
– Dùng điện để điều khiển cấp độ kháng lực.
– Trọng lượng tập tối đa: 150kg
– Diện tích đặt máy: 201x 77x187cm