Sứ mệnh và mục tiêu phát triển

SỨ MỆNH VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

Sứ mệnh

Sứ mệnh của AVIG là đem lại cho xã hội và cộng đồng các lợi ích với chất lượng tốt nhất từ các hoạt động thể thao, thể dục, thể hình, chuyển giao công nghệ và dịch vụ thiết bị phòng tập gym, góp phần đắc lực vào công cuộc bảo vệ và rèn luyện sức khỏe thẩm mỹ, giữ gìn an ninh quốc phòng và phát triển Hệ thống thể thao nước nhà  .

Mục tiêu phát triển

Xây dựng và phát triển AVIG thành thương hiệu uy tín và chất lượng trên toàn cầu; một địa chỉ tin cậy, hấp dẫn đối với các nhà đầu tư phát triển công nghệ thể thao thẩm mỹ, gym, giới doanh nghiệp trong và ngoài nước.