Con lăn đơn tập bụng MDBuddy MD1402 - Máy tập gym

Con lăn đơn tập bụng MDBuddy MD1402

Mẫu mã: MD1402

Kích thước: Đường kính 8cm

Chất lựa: Nhựa cao cấp đúc sắt

Màu sắc: Xanh

Tác dụng: Tập cơ bụng