Dàn tập đa năng 360 (360 Functional Trainer) JiLang 7518 - Máy tập gym