Dàn tập đa năng 361 (361 Functional Trainer) JiLang 7518A - Máy tập gym

Dàn tập đa năng 361 (361 Functional Trainer) JiLang 7518A