Máy đá đùi trước JiLang (Seated leg extension) 7608 - Máy tập gym

Máy đá đùi trước JiLang (Seated leg extension) 7608

Trọng lượng của máy: 147Kg;

Trọng lượng ngăn xếp: 92Kg

Kích thước ( mm ): 1140 × 1270 × 1420