Máy đạp đùi JiLang (Seated leg press) 7611 - Máy tập gym

Máy đạp đùi JiLang (Seated leg press) 7611

Trọng lượng của máy: 197Kg;

Trọng lượng ngăn xếp: 92Kg

Kích thước ( mm ): 1830 × 1170 × 1580