Máy ép đùi ngoài đa năng JiLang (Inner/Outer Thigh) 7910 - Máy tập gym

Máy ép đùi ngoài đa năng JiLang (Inner/Outer Thigh) 7910