Máy ép đùi trong cổ điển (Hip Adductor) RLD M2AJ - 1004 - Máy tập gym

Máy ép đùi trong cổ điển (Hip Adductor) RLD M2AJ – 1004

Kích thước: 1350mmx1500mmx1500mm
Trọng lượng ngăn xếp: 140lbs / 63kg
Trọng lượng tịnh: 125kg
Tổng trọng lượng: 155kg
Mã: M2AJ - 1004 Danh mục: ,