Máy ép đùi trong JiLang (Inner/outer thigh) 7610 - Máy tập gym

Máy ép đùi trong JiLang (Inner/outer thigh) 7610

Trọng lượng của máy: 120Kg;

Trọng lượng ngăn xếp: 92Kg

Kích thước ( mm ): 1270 × 1250 × 1420