Máy ép ngực vai sau JiLang (Pec/rear delt) 7616 - Máy tập gym

Máy ép ngực vai sau JiLang (Pec/rear delt) 7616

Trọng lượng của thiết bị: 123Kg

Trọng lượng ngăn xếp: 92Kg

Kích thước ( mm ): 1410 * 1380 * 1930