Máy hít xà trợ lực JiLang (Assisted Chin Up) 7920 - Máy tập gym

Máy hít xà trợ lực JiLang (Assisted Chin Up) 7920