Máy kéo xô cao JiLang (Lat pulldown/seated row) 7615 - Máy tập gym

Máy kéo xô cao JiLang (Lat pulldown/seated row) 7615

Trọng lượng của máy: 156Kg

Trọng lượng ngăn xếp: 92Kg

Kích thước ( mm ): 1990 × 1230 × 2270