Máy kéo xô dây đa năng JiLang (Lat Pull Down/Seated row) 7915 - Máy tập gym

Máy kéo xô dây đa năng JiLang (Lat Pull Down/Seated row) 7915