Máy tập bụng JiLang (AB exercise) 7613 - Máy tập gym

Máy tập bụng JiLang (AB exercise) 7613

Trọng lượng : 109Kg

Trọng lượng Stack : 92Kg

Kích thước ( mm ): 1560 × 1180 × 1600