Máy kéo xô dây JiLang (Lat Pull Down/Seated Row) 7815 - Máy tập gym

Máy kéo xô dây JiLang (Lat Pull Down/Seated Row) 7815