Máy đẩy ngực JiLang (Chest press) 7601 - Máy tập gym

Máy đẩy ngực JiLang (Chest press) 7601

Kích thước ( mm ): 1610 × 1440 × 1420

Trọng lượng của máy : 124Kg

Trọng lượng ngăn xếp : 92Kg