Máy đẩy vai JiLang (Military press) 7602 - Máy tập gym

Máy đẩy vai JiLang (Military press) 7602

Trọng lượng thiết bị : 165Kg ;

Trọng lượng ngăn xếp : 92Kg

Kích thước ( mm ): 2020 × 1510 × 1420