Máy ép ngực JiLang (Pec dec) 7603 - Máy tập gym

Máy ép ngực JiLang (Pec dec) 7603

Trọng lượng : 128Kg;

Trọng lượng Stack : 72Kg

Kích thước ( mm ): 1110 × 1490 × 1420