Máy kéo xô càng JiLang (Seated pull-down) 7604 - Máy tập gym

Máy kéo xô càng JiLang (Seated pull-down) 7604

Trọng lượng: 152Kg;

Trọng lượng Stack: 92Kg

Kích thước ( mm ): 1500 × 1240 × 1940