Máy tập tay trước JiLang (Biceps exercise) 7605 - Máy tập gym

Máy tập tay trước JiLang (Biceps exercise) 7605

Trọng lượng thiết bị: 165Kg;

Trọng lượng ngăn xếp: 92Kg

Kích thước ( mm ): 2020 × 1510 × 1420;