Máy tập tay sau JiLang (Triceps exercise) 7606 - Máy tập gym

Máy tập tay sau JiLang (Triceps exercise) 7606

Trọng lượng của máy: 118Kg

Trọng lượng ngăn xếp: 92Kg

Kích thước ( mm ): 1760 × 1270 × 1420