Máy kéo xô thấp JiLang (Compound rows) 7607 - Máy tập gym

Máy kéo xô thấp JiLang (Compound rows) 7607

Trọng lượng: 124Kg;

Trọng lượng Stack: 92Kg

Kích thước ( mm ): 1600 × 1100 × 1420;