Máy nằm móc đùi sau Jilang (Horizontal Leg Curl) 7619 - Máy tập gym

Máy nằm móc đùi sau Jilang (Horizontal Leg Curl) 7619