Máy hít xà trợ lực JiLang (Assisted chin up) 7620 - Máy tập gym

Máy hít xà trợ lực JiLang (Assisted chin up) 7620