Máy nằm móc đùi sau cổ điển (Prone Leg Curl) RLD M2AJ - 1006 - Máy tập gym

Máy nằm móc đùi sau cổ điển (Prone Leg Curl) RLD M2AJ – 1006

Kích thước: 1400mmx900mmx1600mm
Trọng lượng ngăn xếp: 170lbs / 76,5kg
Trọng lượng tịnh: 145kg
Tổng trọng lượng: 170kg
Mã: M2AJ - 1006 Danh mục: ,