Máy ngồi móc đùi sau đa chức năng JiLang (Seated leg extension/leg curl) 7623 - Máy tập gym

Máy ngồi móc đùi sau đa chức năng JiLang (Seated leg extension/leg curl) 7623