Máy ngồi móc đùi sau đa năng JiLang (Leg Extension/Leg Curl) 7923 - Máy tập gym

Máy ngồi móc đùi sau đa năng JiLang (Leg Extension/Leg Curl) 7923