Máy ngồi móc đùi sau JiLang (Seated leg curl) 7609 - Máy tập gym

Máy ngồi móc đùi sau JiLang (Seated leg curl) 7609

Trọng lượng: 124Kg;

Trọng lượng Stack: 92Kg

Kích thước ( mm ): 1600 × 1100 × 1420