Máy ngồi móc đùi sau JiLang (Leg Extension/Leg Curl) 7823 - Máy tập gym

Máy ngồi móc đùi sau JiLang (Leg Extension/Leg Curl) 7823