Máy tập bắp chuối RLD HS - 1034 (Tlbia Dorsal Flexion) - Máy tập gym

Máy tập bắp chuối RLD HS – 1034 (Tlbia Dorsal Flexion)

Tích thước : 380 × 610 × 310mm

trọng lượng tịnh : 25kg

Tổng trọng lượng : 31kg

Mã: HS - 1034 Danh mục: ,