Máy tập cầu vai RLD HS - 1032 (Seated/Standing Shrug) - Máy tập gym

Máy tập cầu vai RLD HS – 1032 (Seated/Standing Shrug)

Kích thước: 1200 × 1630 × 1080mm

Trọng lượng tịnh : 90kg

Tổng trọng lượng : 115kg

Mã: HS - 1032 Danh mục: ,