Máy tập lưng dưới đa năng JiLang (AB/Low Back Exercise) 7821 - Máy tập gym

Máy tập lưng dưới đa năng JiLang (AB/Low Back Exercise) 7821