Máy tập lưng dưới JiLang (Seated back exercise) 7612 - Máy tập gym

Máy tập lưng dưới JiLang (Seated back exercise) 7612

Trọng lượng của máy: 129Kg

Trọng lượng ngăn xếp: 92Kg

Kích thước ( mm ): 1180 × 1330 × 1420