Máy xoay eo JiLang (Seated twist) 7614 - Máy tập gym

Máy xoay eo JiLang (Seated twist) 7614

Trọng lượng: 104Kg

Trọng lượng Stack: 92Kg

Kích thước ( mm ): 990 × 1280 × 1420