Tạ đòn MDBUDDY MD3004 - Máy tập gym

Tạ đòn MDBUDDY MD3004

1.25KG*2PCS,

2.5KG*2PCS,

5KG*2PCS 25.4*1300MM

Black Painted Bar: 1PC

Spring Collars:2PCS