Tạ đòn MDBUDDY MD3006 - Máy tập gym

Tạ đòn MDBUDDY MD3006

1.25KG*2PCS

2.5KG*2PCS

5KG*2PCS 30*1400MM

Chromed Bar: 1PC (with black foam)

Spring Collars: 2PCS