Tạ đòn MDBUDDY MD3013 - Máy tập gym

Tạ đòn MDBUDDY MD3013

1.25KG*2PCS

2.5KG*2PCS

5KG*2PCS

25*1300MM

Black Painted Bar:1PC

Spring Collars:2PCS