Tạ miếng MDBUDDY MD1001 - Máy tập gym

Tạ miếng MDBUDDY MD1001

Trọng lượng: 1.25 – 2.5 – 5 – 10 – 15 – 20 – 25 (KG),

ф: 51MM