Tạ miếng MDBUDDY MD1004 - Máy tập gym

Tạ miếng MDBUDDY MD1004

0.5 – 1.25 – 2.5 – 5 – 10 – 15 – 20 (KG)

ф: 26MM, 29MM, 31MM