Tạ miếng MDBUDDY MD1006 - Máy tập gym

Tạ miếng MDBUDDY MD1006

1.25 – 2.5 – 5 – 10 – 15 – 20 – 25 (KG)

ф: 31MM, 51MM