Tạ miếng MDBUDDY MD1010 - Máy tập gym

Tạ miếng MDBUDDY MD1010

Trọng lượng: 1.25-2.5-5-10-15-20-25KG,

ф: 51MM