Tạ miếng MDBUDDY MD1024 - Máy tập gym

Tạ miếng MDBUDDY MD1024

Trọng lượng: 1.25-2.5-5-10-15-20-25KG,

ф: 51.5MM