Tạ tay MDBUDDY MD2104 - Máy tập gym

Tạ tay MDBUDDY MD2104

Trọng lượng: 15KG-20KG-30KG-40KG-50KG