Tạ tay MDBUDDY MD2106 - Máy tập gym

Tạ tay MDBUDDY MD2106

2.5-60KG

2-60KG(2kgs per increment)

5-120LB