Tạ tay MDBUDDY MD2301 - Máy tập gym

Tạ tay MDBUDDY MD2301

Trọng lượng: 1-2-3-10-15-20-25KG