Máy chạy bộ Plus X T400 - Máy tập gym

Máy chạy bộ Plus X T400

40,000,000  37,900,000 

Chiều dài 2150mm

Chiều rộng 980mm

Chiều cao 1620mm

Khối lượng tịnh 217kg

Nhóm cơ chân, đùi