Máy đạp đùi RLD HS - 1039 (Vertical Leg Press) - Máy tập gym

Máy đạp đùi RLD HS – 1039 (Vertical Leg Press)

Kích thước thiết lập: 1750 × 1300 × 2150mm

Trọng lượng tịnh: 200kg

Tổng trọng lượng: 240kg

Mã: HS - 1039 Danh mục: ,